Systém kontroly tlaku v pneumatikách - TPMS

Všetko o TPMS - Tyre Pressure Monitoring System čiže systém sledovania tlaku v pneumatikách

TPMS meria, zobrazuje tlak a teplotu vzduchu v pneumatikách. Reaguje na rýchly aj pomalý únik tlaku vzduchu z pneumatík v podobe včasného varovania. Senzory v kole vozidla sledujú tlak v pneumatike a vysielajú signál do prijímača, ktorý je umiestnený vo vozidle. Ak prijímač vo vozidle prijme informáciu o nízkom tlaku, automaticky varuje vodiča rozsvietením kontrolky.

Systém bol prijatý legislatívou EÚ a výrobcovia majú povinnosť všetky nové vozidlá vyrobené po 1. novembri 2014 povinne vybaviť týmito systémami. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 661/2009 z 13. júla 2009).

TPMS = senzory v kolesách vozidla + nový symbol na palubnej doske

Systém kontroly tlaku v pneumatikách – prečo?

od 1. novembra 2014 musia byť všetky nové vozidlá vybavené touto technológiou už z výroby. Dôvodom nového nariadenia je, že veľa vodičov kontroluje tlak v pneumatikách svojho vozidla zriedka alebo nikdy, čo má nasledovné negatívne dôsledky:

  • už o 0,2 baru nižší tlak vedie k zvýšeniu spotreby paliva o 1 %; pri 0,6 baru sú to už 4 %.​
  • nižší tlak spôsobuje väčšie opotrebenie pneumatík a ich kratšiu životnosť. Navyše môže dôjsť k poškodeniu vnútrajška pneumatiky.
  • tlak vzduchu nižší o 1 bar na jednom prednom kolese predlžuje brzdnú dráhu na mokrej vozovke o 10 %
  • tlak vzduchu nižší o 1 bar znižuje prenos bočných síl pneumatikou takmer na polovicu. To môže viesť k zhoršeniu správania v zákrutách, čím sa môže vozidlo dostať do šmyku a vyjsť z vozovky.

Systémy kontroly tlaku v pneumatikách kontrolujú tlak vzduchu v pneumatikách a varujú pred nebezpečnými zmenami tlaku, ak sa skutočná hodnota odchyľuje od predpísanej hodnoty.

Viac informácií o TMPS snímačoch vám poskytneme na našej predajni.

viac o našej spoločnosti